• Orice, Oriunde, Oricand - dar nu oricum

    ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

  • ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

    ORICE, ORIUNDE, ORICAND - DAR NU ORICUM

Resurse umane

RELATII DE MUNCA

  • Consultanta in domeniul relatiilor de munca - Legea 53/2003 Codul Muncii
  • Intocmirea contractelor individuale de munca, modificarea, suspendarea, încetarea acestora
  • Intocmirea si inregistrarea registrului electronic de evidenta a salariatilor - ReviSal
  • Intocmirea si evidenta foilor colective de prezenta• Programarea concediilor de odihna si evidenta acestora
  • Negocierea, modificarea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivelul societatii (daca este cazul)
  • Intocmirea, arhivarea si evidenta dosarelor de personal ale salariatilor;
  • Eliberarea documentelor care atesta calitatea de angajat (adeverinte vechime, salariat, medic de familie, spital)
  • Completarea diverselor adeverinte pentru tip pentru unitatile financiar bancare 
  • Intocmire baza de date cu angajatii societatii
  • Intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client
  • Reprezentarea companiei in situatii de control ale organelor competente ale ITM
  • Suport legislativ pentru orice situatie aparuta in domeniul relatiilor de munca

MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE

  • Regulamente de Ordine Interna
  • Fise de post
  • Contracte Colective de Munca
  • Recrutare si selectie personal
  • Control si evaluare
  • Formarea profesionala a salariatilor prin cursuri adaptate
  • Organigrame

MANAGEMENT ORGANIZATIONAL

  • strategii de motivare a angajatilor
  • traininguri
  • dezvoltare personala si organizationala
  • managementul carierei
  • schimbarea culturii organizationale